Elektronisk veibom på tipp:
- Tidsstyrt åpning i ukedager.
- Styres med telefon etter stengetid