Elektronisk veibom:
- Åpnes med telefonen etter stengetid.